Ptačí budky podle otvorů

NOVAline banner

Ptačí budky je nutné pořídit vždy s ohledem na ptactvo, které se vyskytuje v naší zahradě, popř. v blízkosti naší chaty přímo v lese. Vstupní otvor přesně pro daný typ ptactva, tak ochrání rozmnožující se kolonii a přinese tak více radosti pro okolí …

Nádherně zpracovanou výuku nejenom pro děti, jsme objevili při toulkách naší přírodou na Šumavě. V budově rybářské bašty na břehu rybníka Olšina, jsme nalezli krásně zpracovanou expozici o zvířatech, žijících ve zdejším prostředí.

Doporučujeme jako krásný tip na výlet.

ptačí budky

V budově rybářské bašty z 15. století můžete navštívit stálou expozici. Expozice je věnována historii obci Olšina ale také rybářství a lesnictví. Část výstavy patří historii a současnosti Vojenských lesů a statků. Pro návštěvníky je připravena i filmová projekce o starých zaniklých řemeslech, nebo o plavení dříví po nedalekém Schwarzenberském kanálu.

zdroj: https://mapy.cz/s/musesefaze

ptačí budky
ptačí budky

Ptačí budky rozeznáme podle průměrů vletového otvoru. Pro ochranu ptactva můžeme navíc vletový otvor ochránit plechovým krytem, který odolá útoku i velkých predátorů.

Od nejmenších bychom uvedli drobné ptáky jako např. sýkora modřinka, nebo uhelníček.

U tohoto typu ptáků se jedná o vletový otvor o průměru 28mm.

budka pro sýkorku – sýkora modřinka

U sýkory koňadry, lejska černohlavého, nebo brhlík lesního, je potřeba vzletový otvor o průměru 32mm.

budka pro sýkoru koňadru

Vrabec domácí potřebuje vletový otvor už 34mm.

budky pro vrabce

Špaček obecný potřebuje vletový otvor o průměru 45 – 60mm

budka pro špačka

A u největších vstupních otvorů vytvoříme průměr 110 – 150mm, který je již vhodný např. pro sýčka, nebo puštíka obecného.

budka pro sýčka
budka pro sovy

NOVAline banner
Tagy: