Svatý Valentýn

NOVAline banner

Každoročně se 14. února slaví svátek lásky… den svatého Valentýna.
V tento den si partneři posílají drobné dárky, květiny a sladkosti s všudypřítomným motivem srdce.

 

My věříme v to, že radost bychom si měli vzájemně dělat po celý rok, nejenom jeden den v roce. Ale byla by škoda tento krásný zamilovaný svátek nevyužít k tomu někoho překvapit, potěšit a dát mu najevo, že ho máme rádi. Co myslíte?

 

Svatý Valentýn

 

 

P.S. Kromě svého partnera/ky nezapomínejte ani na další důležité osoby ve Vaše životě (rodiče, prarodiče i sourozence). Stačí maličkost!

 

 

Vznik svátku svatého Valentýna

 

Den svatého Valentýna (zkráceně také Valentýn) se slaví v anglosaských zemích každoročně 14. února jako svátek lásky a náklonnosti mezi intimními partnery. Je to den, kdy se tradičně posílají dárky, květiny, cukrovinky a pohlednice s tematikou stylizovaného srdce, jako symbolu lásky. V poslední době se tento svátek šíří i v kontinentální Evropě, do určité míry z komerčních důvodů.

 

Svátek je pravděpodobně odvozen od svátku Lupercalia slaveném ve starověkém Římě. V předvečer tohoto dne byly do „urny lásky“ vloženy lístečky se jmény dívek. Každý mladý muž potom tahal lísteček a dívka, jejíž jméno si vytáhl, se měla stát jeho „miláčkem“ v následujícím roce.

 

Legenda

 

Legenda také říká, že tento den začal být známý jako Den svatého Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma, zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později popraven 14. února. Svátek Luprecalia splynul s oslavami mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je nyní 14. února slaven.

 

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Den_svat%C3%A9ho_Valent%C3%BDna

 

Svatý Valentýn

NOVAline banner
Tagy: